NL FR

Mana Wana

Mana Wana is een vereniging die zich inzet voor een betere toekomst voor kansarme kinderen in Burkina Faso.

Project

Sinds 2012 heeft Mana Wana 3 groepen van een tiental kinderen die naar de lagere school gaan en hun moeders begeleid:

  • Van de eerste groep van 11 vrouwen waar het project in 2012 mee startte, zijn er 9 na 3 jaar begeleiding in geslaagd om een duurzame economische activiteit op te zetten en financieel onafhankelijk te zijn. Ze verdienen genoeg om hun gezin te onderhouden en hun kinderen naar school te sturen. Mana Wana volgt sinds eind 2015 vooral nog hun kinderen op.
  • Een tweede groep van 10 vrouwen wordt sinds 2013 begeleid en zit nu aan het derde jaar. De voorlopige resultaten zijn bemoedigend!
  • Eind 2015 startte het project met een nieuwe groep van 12 kinderen en hun moeders.

Onze voornaamste acties zijn:

  • Moeders krijgen begeleiding en financiŽle ondersteuning voor hun economische activiteiten
  • Moeders openen een rekening bij een lokale spaar- en kredietkas en worden geÔnformeerd over de mogelijkheden van microkrediet
  • Families worden gesensibiliseerd over belang van school en opvolging van kinderen
  • Kinderen krijgen extra ondersteuning thuis en op school

Lees meer in Project

Doe mee

Ook jij kan ons helpen: door mee activiteiten te organiseren, een gift te doen of meter/peter te worden van een van de kindjes.

Giften zijn welkom op rekening BE18 0688 9487 7365 van Mana Wana. Je gift gaat volledig naar Burkina Faso en wordt daar op de volgende manier gebruikt:

Resultaten na drie jaren project (2012-2015)

Onze evaluaties toonden duidelijk de vooruitgang en emancipatie van de overgrote meerderheid van de moeders aan. Wat de kinderen betreft, zijn de resultaten wisselend: alle kinderen die deelnamen aan het nationaal examen op het einde van de lagerer school hebben hun diploma behaald, maar sommige hebben het daarna moeilijk in het secundair onderwijs.

Moeders van groep 1: 9 vrouwen hebben duidelijk meer inkomsten dan verleden jaar en zeggen zelf nu autonoom, zonder steun van het project verder te kunnen (dit is een onverhoopt positief resultaat!). Een 10de vrouw heeft het moeilijk, ze is een oudere weduwe en heeft niet meer de energie om haar activiteit te runnen. De 11de vrouw heeft haar stage als lerares lager onderwijs afgerond. De 11 vrouwen gebruiken allemaal hun rekening bij de lokale kas om te sparen en hun kapitaal te beheren, maar geen enkele heeft een microkrediet aangevraagd (te hoge interesten, vrees om schulden te hebben), hoewel 4 van hen aangeven het juiste moment af te wachten.

Kinderen van groep 1:Van de 5 kinderen op de lagere school halen er 4 betere resultaten dan vorig jaar en zijn geslaagd, eentje moet het tweede leerjaar overdoen. De 6 kinderen in het 1ste en 2de middelbaar hebben het moeilijker: slechts twee zijn geslaagd, de anderen blijven zitten.

Conclusie groep 1: 10 moeders hebben geen steun meer nodig, maar de kinderen moeten verder opgevolgd worden.

Moeders van groep 2:De 10 vrouwen hebben hun business zien groeien en hebben allemaal duidelijk meer inkomsten dan vorig jaar. Ze hebben ook een rekening bij een lokale spaar- en kredietkas geopend en gebruiken die actief, maar hebben voorlopig geen plannen om kredieten aan te vragen.

Kinderen van groep 2: De 4 kinderen die het eindexamen van de lagere school deden zijn alle vier geslaagd en zoeken een middelbare school. Van de andere 6 moeten er 2 hun klas overdoen. Hoewel niet alle kinderen echt vooruit gaan haalt 80% wel een gemiddelde van meer dan 5/10.

Conclusie groep 2: de moeders zijn goed op weg om autonoom te worden, maar de kinderen blijven aandacht en opvolging nodig hebben.